ویـژه فروش

ویلا جنگلی ۵۰۰ متری

متـراژ ۵۰۰ - ۵ اتاق خـواب
قیمت ملک:
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
گیلانرضوانشهر
کـد ملک:
۲۲
فروش
ویـژه اجاره

ویلا ساحلی ۳۰۰ متری

متـراژ ۳۰۰ - ۳ اتاق خـواب
این ملک اجاره شد!
مکـان:
گیلانبندرانزلی
کـد ملک:
۱۲۷
اجاره